Ola mundo!

Ola!

Hoxe comeza andar este caderno.

Para que?

Pois para que as palabras sexan visíbeis, as palabras das nenas e dos nenos que escoitan o que esta profesora lles conta da poesía, que len o poema que ela lles propón, que atenden ás imaxes, que cantan, que imaxinan, que pensan, que escriben o seu propio poema inspirados nas palabras doutræ poeta.

Eu son Marta Dacosta, tan só unha lectora que desexa ver como as e os máis novos respiran poesía.

Comezamos…